Subvencionirani stambeni krediti – APN

Subvencionirani stambeni krediti mjera su Vlade Republike Hrvatske kojom se kroz otplatu dijela stambenog kredita pomaže mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja. Subvencionirane stambene kredite odobrava Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Krediti se odobravaju za kupnju stana ili kuće, odnosno za rješavanje stambenog pitanja. Financira se samo kupnja gotovih nekretnina. Nekretnina koja je u fazi građenja ne može se kupiti putem APN kredita.

Uvjeti za subvencioniranje kredita su sljedeći:

 • podnositelj zahtjeva ne smije biti stariji od 45 godina, odnosno ne smije imati napunjenih 45 godina
 • podnositelj zahtjeva mora imati prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • podnositelj zahtjeva ili njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner ne smiju imati nekretninu koja zadovoljava higijensko-tehničke uvjete za život u svom vlasništvu. Ukoliko ju imaju, ista se treba staviti na prodaju radi kupnje veće nekretnine zbog potreba vlastitog stanovanja. Nekretnina u vlasništvu mora biti prodana unutar dvije godine od sklapanja ugovora o subvencioniranom kreditu
 • vlasništvo nad zemljištem nije prepreka za subvencionirani stambeni kredit jer zemljište nema higijensko-tehničke uvjete za život.

Subvencioniranje kredita odobrava se do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura. Cijena od 1.500 €/m2, odnosno ukupni iznos od 100.000 € mogu biti i veći, no u tom slučaju razlika se ne subvencionira. Rok otplate kredita ne smije biti manji od 15 godina.

Visina subvencije mjesečnog anuiteta ili rate iznosi od 30% do 51%, ovisno o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina kupuje.

Trajanje subvencije:

 • subvencija traje minimalno prvih pet godina otplate kredita
 • ukoliko u kućanstvu podnositelja zahtjeva živi i dijete koje nema navršenih 18 godina, kredit će se subvencionirati dodatno još jednu godinu za svako malodobno dijete
 • rok subvencije kredita produljuje se za dvije godine ako je podnositelj zahtjeva za subvencioniranje ili član njegova obiteljskog kućanstva osoba s invaliditetom najmanje 50% te je upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • rok subvencije kredita produljuje se za dvije godine ukoliko se tijekom trajanja prvih pet godina subvencije podnositelju zahtjeva ili članu njegovog obiteljskog kućanstva kojemu je odobren kredit utvrdi invaliditet najmanje 50% te je osoba upisana u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • rok subvencije kredita produljuje se za još dvije godine za svako rođeno dijete korisnika kredita.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za APN kredit:

 • preslik osobne iskaznice
 • preslik rodnog lista za malodobno dijete
 • za kupnju stana ili kuće: predugovor (nije potrebna javnobilježnička ovjera) ili ugovor o kupoprodaji ( potrebna je javnobilježnička ovjera) stana ili kuće za čiju kupnju se traži odobravanje kredita. Potrebno je da u predugovoru, odnosno ugovoru u kupoprodaju bude navedena adresa nekretnine koja se kupuje te neto površina stana ili kuće zbog izračuna subvencije
 • za izgradnju kuće: troškovnik radova izrađen na temelju glavnog projekta iz kojeg se vidi visina troškova izgradnje
 • preslik zemljišnoknjižnog izvatka
 • preslik uporabne dozvole za građevinu u kojoj se nalazi stan ili preslik uporabne dozvole za kuću koja se kupuje
 • preslik građevinske dozvole (odnosi se na izgradnju kuće)
 • javnobilježnički ovjerena izjava da podnositelj zahtjeva za subvenciju kredita nema u svom vlasništvu stan ili kuću ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje zbog kupnje većeg stana ili kuće ili pak gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
 • javnobilježnički ovjerena izjava bračnog ili izvanbračnog druga životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće ili pak izgradnje veće kuće
 • za osobe s invaliditetom: potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom.

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita zajedno sa zahtjevom za stambeni kredit podnosi se u kreditnoj instituciji u kojoj se podiže stambeni kredit.